Laboratoriemiljö

Embryon och spermier förvaras och odlas i värmeskåp där pH, fuktighet, syrehalt och temperatur ska efterlikna kroppens egna förhållanden. Värmeskåpen kontrolleras regelbundet och dokumenteras i vårt kvalitetssystem. Allt arbete med embryon och spermier sker på värmeplattor i sterilbänk.

För att uppnå en ren miljö, har vi ett speciellt ventilationssystem och slussar in till laboratoriet.